Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2014

thornyrainbreak
1759 d813
Reposted fromnfading nfading viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
8163 d69c
Reposted fromextraviado extraviado viam-jak-magia m-jak-magia
thornyrainbreak
7683 6845
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viam-jak-magia m-jak-magia
thornyrainbreak
Kwiecień i maj i znów mamy wiosnę
Jesteś niedokończonym wątkiem...
— Koniec Świata
4240 7808 500
thornyrainbreak
7049 dd01
Reposted fromMrSatan MrSatan viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
- Trzy dni - rzekła - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia.
thornyrainbreak
thornyrainbreak
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
thornyrainbreak
6909 41d7
Reposted fromsonaive sonaive viam-jak-magia m-jak-magia
thornyrainbreak
2672 2649
Reposted fromvesania vesania viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
0984 439a
thornyrainbreak
9145 3ded
thornyrainbreak
O trzeciej w nocy jest zawsze za wcześnie lub za późno na cokolwiek, co zechcesz robić.
— Jean-Paul Sartre
Reposted frombezemnie bezemnie viairresponsible irresponsible
2835 d687 500
thornyrainbreak
Kobieta nigdy nie powie wprost tego, co myśli. Kiedy weźmie się ją do restauracji, to na pytanie "Na co masz ochotę?" nigdy nie odpowie:  - Żebyś mnie stąd zabrał, zdjął moją sukienkę, położył mnie na brzuchu, zaczął językiem zataczać kręgi wokół dołeczków nad moją pupa, a później całował mnie wzdłuż kręgosłupa, kończąc na szyi. Wtedy będę już mokra.  Zamiast tego powie: - Może wezmę sałatkę?
— Sexcatcher, Volant
Reposted fromgracey gracey viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
Reposted frombiru biru viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl