Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2014

thornyrainbreak
2162 e4a7 500
4665 6538
Reposted fromdivi divi viaLoveIsEverything LoveIsEverything
thornyrainbreak
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze. Choćby nie wiadomo jak nas zawiedli, i jak bardzo pozwolili nam cierpieć. I mimo, że wywoływali najokropniejszy ból, gdy odchodzili - to wywołują najcudowniejszy uśmiech, gdy wracają.
Reposted fromLoveIsEverything LoveIsEverything
thornyrainbreak
1027 0e33
thornyrainbreak
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
thornyrainbreak
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
thornyrainbreak
- Wednesday, myślisz, że pewnego dnia wyjdziesz za mąż i urodzisz dzieci?
- Nie.
- A jeśli spotkasz mężczyznę, który będzie cię wielbił? Który zrobi dla ciebie wszystko, będzie oddanym sługą? Co wtedy?
- Byłoby mi go żal.
— Rodzinka Adamsów
thornyrainbreak

 
Chodzę, mówię, śmieję się, czytam, bawię się, myślę. Ale to nie tak. Zawsze przychodzi moment, w którym coś mnie nagle uderza, że mało nie zwala mnie z nóg. Jakaś porażająca, nagła świadomość niepełności, niekompletności, pustki.

 

thornyrainbreak
6960 3a5b 500
Reposted fromtuwim tuwim viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
thornyrainbreak
8264 3bd6
Reposted fromxawery xawery viadecepcion decepcion
thornyrainbreak
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa
Reposted fromkawainka kawainka viadecepcion decepcion
thornyrainbreak
Każdy z Nas ma jakąś ranę, każdy jest jakoś skaleczony - czy przez życie, czy przez drugiego człowieka. Każdy z Nas chociaż raz nie mógł wytrzymać z bólu, który rozrywał Go od wewnątrz. Każdy z Nas płakał w niebo głosy. Każdego z Nas zjada frustracja, bo jest bezsilny w danej kwestii. Każdy z Nas cierpi - jesteśmy tylko ludźmi - zwykłymi,szarymi istotami, które kochają, nienawidzą, i czują - i właśnie to Nas zabija - uczucia.
Reposted fromLoveIsEverything LoveIsEverything
thornyrainbreak
Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairresponsible irresponsible
thornyrainbreak
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viairresponsible irresponsible
4197 9275
Reposted fromdeviate deviate viaphenylethylamine phenylethylamine
thornyrainbreak
4165 1b46 500
thornyrainbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl